ما عاشقان یاریم ، ما را تو می شناسی

هرچند پرگناهیم ، ما را تو می شناسی

 

در انتظار جانان ، هر لحظه بی قراریم

دلبسته بر تو داریم ، ما را تو می شناسی

 

ای سید خراسان ، ای مژده بهاران

هر لحظه در رکابیم ، ما را تو می شناسی

بیشتر بخوانید . . .

 

 

امروز برای شهدا وقت نداریم

ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم

با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است
ما بهر ملاقات خدا وقت نداریم

چون فرد مهمی شده نفس دغل ما
اندازه ی یک قبله دعا وقت نداریم

در کوفه تن غیرت ما خانه نشین است
بهر سفر کرب و بلا وقت نداریم

تقویم گرفتاری ما پر شده از زر
ای داغ دل لاله تو را وقت نداریم

هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم
خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم

 

برای شادی روح شهدای 8 سال دفاع مقدس همچنین شهید بزرگوار این روستا

فاتحه مع الصلوات