*** افتخارات ورزشی روستا ***

 


( مربی تیم فوتبال روستا : جناب آقای محمد قاسمی )

( نایب قهرمانی تیم فوتبال رده نوجوانان روستای سرشک / نوروز 1385 )

 

( تیم فوتبال جوانان روستای سرشک / نوروز 1388 )

* امیدوارم کیفیت پایین تصاویر را به زیبایی چشمانتان ببخشید *