* در این قسمت قصد دارم تعدادی از هنرمندان این سرزمین را به شما دوستان معرفی کنم *

استاد علی اکبر قاسمی

فعالیت هنری : خوشنویسی 

                        طراحی و نقاشی

 


استاد حاج علی وزیری سرشک

فعالیت هنری : خوشنویسی