* در این قسمت قصد دارم تعدادی از نخبگان علمی این سرزمین را به شما دوستان معرفی کنم *

آقای دکتر محمدرضا وزیری سرشک

دکتری مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران / کاشان و..

آقای دکتر مجید وزیری سرشک

دکتری مهندسی صنایع

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد


خانم دکتر فاطمه وزیری سرشک

فوق تخصص و جراح چشم

آقای دکتر حمید امیری سرشک

فوق تخصص بیهوشی

خانم دکتر فائزه امیری سرشک 

فوق تخصص اطفال

آقای محمدرسول وزیری سرشک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آقای ناصر وزیری سرشک

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

آقای مسعود وزیری سرشک 

کارشناسی ارشد  فناوری اطلاعات IT

آقای عبدالمجید قاسمی

کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی _ نظامی

آقای سجاد قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( استراتژیک )

آقای مهدی وزیری سرشک

کارشناسی ارشد فلسفه و منطق

خانم سمیه وزیری سرشک

کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی

خانم زهره وزیری سرشک 

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

خانم الهه وزیری سرشک

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

از کلیه عزیزانی که دارای مدارج علمی بالا هستند و اسم شریفشون در این پست ذکر نشده درخواست میکنم برای ثبت این اطلاعت مواردی از قبیل : نام ونام خانوادگی / مقطع تحصیلی / رشته تحصیلی / تخصص / را به ایمیل بنده ارسال کنند تا در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات آن ها اقدامات لازم صورت پذیرد .

( با تشکر )